پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

روز

تاریخ

پیش بینی وضع هوا

سمت و حداکثر سرعت باد

پیش بینی کیفیت هوا

شنبه

96/12/26

نیمه ابری تا ابری ، در بعدازظهر وزش بادنسبتاً شدید و در ساعات عصروشب رگبار باران با احتمال رعدوبرق

جنوبی- جنوب شرقی

(9-7متر بر ثانیه)

سالم

یکشنبه

96/12/27

ابری و مه آلود همراه با رگبار باران توأم بارعدوبرق با احتمال بارش تگرگ گاهی وزش باد شدید

جنوب شرقی- شرقی

(10-8 متر بر ثانیه)

سالم

دوشنبه

96/12/28

ابری و مه آلود با بارش پراکنده باران گاهی وزش باد نسبتاً شدید از عصر بتدریج کاهش ابر

جنوب شرقی- شرقی

 (8-6 متر بر ثانیه)

پاک

 

 

 

              پیش بین مسئول

           اثمری

                                                                                    رئیس اداره پیش بینی

یحیی قاینی پور                                                                                      

 

 

   

 
کیفیت هوا