پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

    با بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی تا صبح فردا چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی و تشدید بارشها بویژه در نواحی شمالی و غربی استان ضمن بارندگی گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق و بارش تگرگ در نواحی مستعد ،وزش باد شدید ،آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها دور از انتظار نخواهد بود .فردا ضمن افزایش دما موقتا از شدت ناپایداریها کاسته خواهد شد.اما مجددا از بعد از ظهر پنجشنبه سامانه بارشی فعالی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد..طی فعالیت سامانه بارشی اختلال در سیستم حمل و نقل بویژه مناطق کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

 

سه شنبه 98/01/06

چهارشنبه 98/01/07

پنجشنبه 98/01/08

جمعه  98/01/09

شنبه  98/01/10

نواحي شمالي

ابری و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی و در بعضی ساعات بارندگی با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید

ابری و مه الود در بعضی ساعات  همراه با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید در بعد از ظهر کاهش ناپایداریها

قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر در بعد از ظهر همراه با رگبار باران گاهی افزایش سرعت وزش باد

ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید گاهی مه الود اواخر وقت کاهش ناپایداریها

اوایل وقت ابری با احتمال بارش پراکنده و مه آلود بتدریج کاهش ابر بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد

نواحي مركزي

ابری و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی و در بعضی ساعات بارندگی با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید

ابری و مه الود در بعضی ساعات  همراه با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید بتدریج کاهش ناپایداریها

قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر در بعد از ظهر همراه با رگبار باران گاهی افزایش سرعت وزش باد

ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید گاهی مه الود اواخر وقت کاهش ناپایداریها

اوایل وقت نیمه ابری پاره ای نقاط با احتمال بارش پراکنده باران و مه آلود بتدریج کاهش ابر بعدازظهرافزایش سرعت وزش باد

نواحي جنوبي

نیمه ابری تا ابری و در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی گاهی با رگبار باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد شدید

نیمه ابری تا ابری گاهی با رگبار باران توام با رعد و برق گاهی با وزش باد شدید

قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر در بعد از ظهر همراه با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی افزایش سرعت وزش باد

ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید گاهی مه الود بتدریج  کاهش ناپایداریها

نیمه ابری بتدریج کاهش ابر بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد

مشهد

ابری و مه آلود و در بعضی ساعات بارندگی با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید

ابری و مه الود در بعضی ساعات  همراه با رگبار باران با احتمال رعد و برق گاهی با وزش باد شدید بتدریج کاهش ناپایداریها

قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر در بعد از ظهر همراه با رگبار باران گاهی افزایش سرعت وزش باد

ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید گاهی مه الود اواخر وقت کاهش ناپایداریها

اوایل وقت نیمه ابری و مه آلود با احتمال بارش پراکنده بتدریج کاهش ابر بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد

كمينه دما

بيشينه دما

كمينه دما

بيشينه دما

كمينه دما

بيشينه دما

كمينه دما

بيشينه دما

كمينه دما

بيشينه دما

12

14

9

20

7

19

7

15

7

20

 

گزارش وضع هواي استان در 24 ساعت گذشته:  

در24 ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای 6 درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با بیشینه دمای 28 درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. همچنین طی این مدت بیشترین میزان بارش از خلیل اباد و به میزان  27 میلی‎متر گزارش شده است.   

   پيش بين مسئول: اثمری 

                                                      

                رییس اداره پيش بيني :  يحيي قايني پور

 
پیش بینی هفتگی