پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

با خروج جریانات ناپایدار از بخشهای شمالی و شرقی استان انتظار داریم ضمن کاهش ابرناکی از فردا جوی نسبتا پایدار بر روی استان مستقر و شرایط را برای افزایش غلظت آلاینده های جوی مهیا و در بعضی ساعات در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت همچنین پدیده مه در ساعات بامداد و اوایل صبح بویژه در نواحی سردسیر و کوهستانی تشکیل خواهد شد و از فردا دمای هوا در غالب نقاط استان بطور نسبی افزایش و از برودت هوا قدری کاسته خواهد شد . بر این اساس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

نواحی

ساعت

دو شنبه  97/11/01

سه شنبه  97/11/02

چهار شنبه  97/11/03

نواحی شمالی

(00 الی 12)

نیمه ابری تا ابری و در برخی نقاط مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

اوایل وقت قسمتی تا نیمه ابری و در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

(12 الی 24)

نیمه ابری در عصر و شب در برخی نقاط افزایش ابر با احتمال بارش خفیف و پراکنده برف و مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری در اواخر وقت در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در اواخر وقت در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

نواحی مرکزی

(00 الی 12)

قسمتی تا ابری در برخی نقاط مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

اوایل وقت قسمتی تا نیمه ابری و در نواحی کوهستانی با احتمال بارش  خفیف و پراکنده برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

(12 الی 24)

نیمه ابری تا ابری در عصر و شب در برخی نقاط افزایش ابر و در نواحی کوهستانی با احتمال بارش خفیف و پراکنده برف و مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری در اواخر وقت در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در اواخر وقت در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

نواحی جنوبی

(00 الی 12)

کمی تا قسمتی ابری و در برخی نقاط با مه صبحگاهی بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

کمی تا قسمتی ابری و در برخی نقاط  مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

(12 الی 24)

صاف تا قسمتی ابری در عصر و شب در برخی نقاط افزایش ابر و مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در اواخر وقت در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در اواخر وقت در برخی نقاط  مه آلود گاهی با وزش باد

شهرستان مشهد

(00 الی 12)

ابری در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

اوایل وقت نیمه ابری و در نواحی کوهستانی با احتمال بارش خفیف و پراکنده برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

(12 الی 24)

ابری و در عصر و شب در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده برف و مه آلود بتدریج کاهش ابر گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری در اواخر وقت در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری در اواخر وقت در برخی نقاط مه آلود گاهی با وزش باد

حداقل دما : 4-

حداکثر دما : 5+

حداقل دما : 3-

حداکثر دما : 9+

حداقل دما: 1-

حداکثر دما : 9+

 

   گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته در سطح استان :  

سرد ترین شهر
 فریمان با
9-  درجه سلسیوس

گرمترین شهر
 تایباد با
11+ درجه سلسیوس

حداکثر سرعت باد
 تربت حیدریه  با
40  کیلومتر بر ساعت

بیشترین حجم بارندگی
 نیشابور  با کمتر از 0/1   میلیمتر

 

پیش بین مسئول : ضیاء شهابی                                                                                       رئیس اداره پیش بینی : یحیی قاینی پور

پیش بینی هفتگی