پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان رضوی، دکتر محسن عراقی زاده، مدیرکل هواشناســی استان در گفت و گو با قدس گفت: بنا بر نقشه های هواشناسی پیش بینی می شود که در فروردین ماه سال 1399 بارندگی ها در سطح کشور بیش از میزان نرمال باشد. همچنین تمرکز بارندگی ها نیز بیشتر در ارتفاعات زاگرس، محدوده غرب و شمال غرب خواهد بود. البته در منطقه شرق و شمال شرق همانند خراسان رضوی نیز بارندگی هایی رخ می دهد. چنان که بنا بر پیش بینی هایی که وجود دارد در هفته اول فروردین ازمیزان بارندگی ها کاسته خواهد شد. این در حالی است که در هفته دوم و سوم این ماه افزایش بارندگی ها را خواهیم داشت. ناگفته نماند که هنوز مقدار این بارندگی ها مشخص و قطعی نیست؛ چرا که امکان پیش بینی های دقیق تر درفاصله زمانی 72 ساعت محقق می شود.

وی یادآور شد: به هر حال بر اساس نقشه های هواشناسی در هفته های پیش رو مناطق شمال و شمال غربی استان خراسان رضوی بیشترین میزان بارندگی ها را خواهند داشت.

وی درادامه تاکید کرد: با وجود مقوله شــیوع کرونا تمام دستگاه ها درزمینه اطلاع رسانی نسبت به مخاطرات دیگر کوتاهی نخواهند کــرد. بنابراین در مــواردی که به علت شــدت بارشها امکان بروز مخاطراتی وجود داشته باشد، بی تردید اطلاع رســانی خواهیم کرد تا مردم و مســئولان برنامــه ریزی های خاص و مورد نیــاز را انجام دهند. البته همیشه برای وقوع مخاطرات جوی نظیر سیل و سرمازدگی اطلاع رســانی انجام می گیرد؛ چرا کــه در کمیته مدیریت بحران که در اســتانداری فعال اســت وظایف دستگاه های اجرایی نیز مشخص است.

دکتر عراقی زاده همچنین اظهار کرد: بیشــترین بارشها از شروع سال زراعی جدید در تربت حیدریه با 170 میلیمتر اتفاق افتــاده و کمترین میزان نیز به تایباد با 70 میلیمتر بارش اختصاص دارد. میزان بارندگی های شــهر مشهد نیز 97 میلیمتر برآورد می شود. به طور کلی میانگین بارندگی در استان خراسان رضوی 123 میلیمتر است. به این ترتیب 50 درصد میانگین کلی بارشها که 240 میلیمتر بوده در 6 ماهه اخیر رخ داده است. بنابراین امید داریم که 50 درصد بارشهای باقیمانده نیز در ماه های آینده جبران شود.