پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

دکتر محسن عراقی زاده در گفت و گو با روابط عمومی هواشناسی خراسان رضوی افزود: در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته و دوره آماری در تمامی ایستگاه ها افزایش بارش داشته ایم که بیشترین درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ترتیب مربوط به ایستگاه های تایباد با 390 درصد، سبزوار با 309 درصد و بردسکن با 248 درصد افزایش و کمترین درصد افزایش بارش نیز مربوط به ایستگاه های فریمان با 71 درصد، تربت حیدریه با 79 درصد و مشهد با 86 درصد افزایش بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بیشترین درصد افزایش نسبت به دوره آماری مربوط به ایستگاه بردسکن با 164 درصد افزایش و کمترین درصد افزایش نیز مربوط به ایستگاه تربت حیدریه با 9 درصد افزایش بوده است.

وی همچنین درخصوص احساس گرمای بیشتر در تیرماه سال جاری بدلیل ماندگاری هوای گرم در استان افزود: میانگین دما در سال زراعی جاری 16 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 0.8 درجه کاهش داشته است و میانگین دما نسبت به دوره آماری 0.2 درجه افزایش را نشان می دهد. بیشترین کاهش دما نسبت به سال گذشته مربوط به ایستگاه بردسکن و سپس کاشمر و کلات بوده است و بیشترین کاهش دما نسبت به دوره آماری نیز مربوط به ایستگاه های قوچان، بردسکن و بجستان بوده است.

این مسئول گفت: میانگین دما در مشهد در سال زراعی جاری 15.7 درجه سانتیگراد بوده است که این عدد در سال گذشته 16.5 درجه سانتیگراد و در دوره آماری 15 بوده است.

وی افزود: تعداد روزهای دارای دمای بیش از 40 درجه در مشهد در تیرماه سال جاری 9 روز بوده که 6 روز آن پشت سرهم اتفاق افتاده است و این در حالی است که میانگین این عدد در سال گذشته 5 روز و میانگین دوره 1.8 روز بوده است.

دکتر عراقی زاده اظهار داشت: دلیل احساس گرمای بیشتر در تیرماه سال جاری را میتوان به نفوذ جریانات گرم جنوبی همراه با گسترش پرارتفاع شرق آفریقا و ماندگاری زیاد آن در شمال شرق کشور دانست اما تعداد روزهای با دمای بیش از 40 درجه در مرداد ماه امسال 1 روز گزارش شده است که میانگین این عدد در دوره آماری 1.8 روز است.