پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

طبق تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی بعد از ظهر امروز  به دلیل رطوبت کافی در برخی نقاط احتمال بارش پراکنده و جود دارد و از فردا جو نسبتا پایدار همراه با افزایش نسبی دما روزانه را برای غالب نقاط استان پیش بینی می کنیم. همچنین طی امشب تشکیل پدیده مه در نواحی و محورهای کوهستانی و سردسیر استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد. بر این اساس:

نواحی

ساعت

شنبه 97/08/26

یکشنبه97/08/27

دوشنبه 97/08/28

نواحی شمالی

(00 الی 12 )

نیمه ابری تا ابری  در برخی نقاط بارش پراکنده باران و مه آلود گاهی با وزش باد

قسمتی تا نیمه ابری با مه صبحگاهی بتدریج کاهش ابر گاهی وزش باد

کمی تا قسمتی ابری با مه صبحگاهی  گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

نیمه ابری در برخی نقاط بویژه در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده باران و مه آلود گاهی افزایش سرعت وزش باد

کمی ابری گاهی افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابر

کمی تا قسمتی ابری بتدریج افزایش ابر گاهی افزایش سرعت وزش باد

نواحی مرکزی

(00 الی 12 )

قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط با بارش پراکنده باران و مه آلود گاهی با وزش باد

قسمتی ابری در برخی نقاط مه صبحگاهی بتدریج کاهش ابر گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر بویژه در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده باران و مه آلود گاهی افزایش سرعت وزش باد

کمی ابری در برخی نقاط غبارآلود گاهی افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابر

کمی ابری بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد

نواحی جنوبی

(00 الی 12 )

قسمتی ابری در برخی نقاط با بارش پراکنده باران و مه آلود گاهی با وزش باد

قسمتی ابری در برخی نقاط با مه صبحگاهی بتدریج کاهش ابر گاهی وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

قسمتی ابری  گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط بویژه در نواحی کوهستانی با احتمال بارش پراکنده باران و مه آلود توأم با وزش باد نسبتا شدید  در اواخر وقت بتدریج کاهش ابر

صاف تا کمی ابری  گاهی افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابر

کمی ابری در اواخر وقت افزایش ابر گاهی وزش باد

شهرستان مشهد

(00 الی 12 )

قسمتی تا نیمه ابری با مه صبحگاهی  بتدریچ کاهش ابر گاهی وزش باد

قسمتی ابری با مه صبحگاهی بتدریج کاهش ابر گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری با احتمال مه صبحگاهی گاهی وزش باد

(12 الی 24 )

کمی ابری گاهی افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و افزایش سرعت وزش باد ، در اواخر وقت مه آلود

کمی ابری با غبار محلی گاهی افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابر

کمی ابری با غبار محلی گاهی افزایش سرعت وزش باد ، در اواخر وقت افزایش ابر

حداقل دما : 7

حداکثر دما : 18

حداقل دما: 5

حداکثر دما : 19

حداقل دما: 4

حداکثر دما : 19

 گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته در سطح استان :  

خنک ترین شهر :

جوین ( حداقل دمای 4+   درجه سلسیوس)

گرمترین شهر :

مه ولات (حداکثر دمای 18 درجه سلسیوس )

حداکثر سرعت باد :

سرخس، تربت حیدریه؛  فریمان ، باخرز ( 22 کیلومتر بر ساعت )

بیشترین مقدار بارندگی :
بجستان به میزان  4.2 میلیمتر

 

 پیش بین مسئول: فریدون سنگچولی                                                                      رئیس اداره پیش بینی: یحیی قاینی پور

پیش بینی هفتگی