پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

نقشه ها و مدلهای پیش یابی نشان می دهد در چند روز آینده جوی نسبتا پایدار بر روی استان مستقر می باشد که پیامد این روند در اکثر نقاط استان ، آسمانی غالبا صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما  پیش بینی می شود ضمن اینکه شرایط برای افزایش غلظت آلاینده های جوی در  مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ استان منجمله در شهر مقدس مشهد فراهم می باشد. بر این اساس :

نواحی

ساعت

دوشنبه 96/09/27

سه شنبه 96/09/28

چهارشنبه 96/09/29

نواحی شمالی

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

نواحی مرکزی

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

نواحی جنوبی

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با مه رقیق صبحگاهی یا غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری در برخی نقاط با غبار محلی گاهی با وزش باد

شهرستان مشهد

(00 الی 12 )

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی گاهی با وزش باد

(12 الی 24 )

صاف تا کمی ابری با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری با غبار محلی گاهی با وزش باد

صاف تا کمی ابری با غبار محلی گاهی با وزش باد

حداقل دما : 2-

حداکثر دما : 12

حداقل دما : 1-

حداکثر دما :14

حداقل دما: صفر

حداکثر دما :16

 

   گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته در سطح استان :  

سردترین شهر : 

قوچان 6-  درجه سلسیوس

گرمترین شهر :

تایباد   18 درجه سلسیوس

حداکثر سرعت باد :

فریمان  43 کیلومتر در ساعت

بیشترین حجم بارندگی : -

 

                                  

                                                            پیش بین مسئول : ضیاء شهابی                                    رئیس اداره پیش بینی : یحیی قاینی پور                                                                                                                          

پیش بینی هفتگی