پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

                                                                                                                                                  تاریخ : 1396/07/28

                  بررسی مدل ها و نقشه های هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتاً پایدار در غالب نقاط استان طی سه روز آینده است هر چند که در نیمه شمالی گاهی افزایش موقتی ابر و در برخی ساعات بویژه در نیمه جنوبی و شرقی ، افزایش شدت باد ( در پاره ای نقاط وزش باد نسبتا شدید توأم با گردوخاک) پیش بینی می شود. ضمن اینکه امروز شاهد افزایش 4-3 درجه ای دما در استان هستیم و فردا بطور موقت در نیمه شمالی حدود4-2 درجه سلسیوس دمای هوای روزانه کاهش می یابد. بر این اساس:

پیش بینی وضعیت جوی استان

 

جمعه 07/28/ 1396 (از ساعت 00 تا 24 )

شنبه 07/29/ 1396 ( از ساعت 00 تا 24 )

یک شنبه 07/30/ 1396 ( از ساعت 00 تا 24)

دو شنبه 08/01/ 1396 ( از ساعت 00 تا 24 )

نواحی شمالی

صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد اواخر وقت پاره‌ای نقاط افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری پاره ای نقاط افزایش موقتی ابر توأم با وزش باد نسبتاً شدید ( با احتمال گردوخاک)

 

صاف تا قسمتی ابری ، در برخی ساعات افزایش موقتی ابر گاهی افزایش سرعت باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت باد

نواحی مرکزی

صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد

صاف تا قسمتی ابری پاره ای نقاط افزایش موقتی ابر توأم با وزش باد نسبتاً شدید ( با احتمال گردوخاک)

 

صاف تاکمی ابری گاهی افزایش موقتی ابر و  افزایش سرعت باد

صاف تا کمی ابری گاهی افزایش سرعت باد

نواحی جنوبی

صاف بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری پاره ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک

صاف گاهی افزایش سرعت باد

صاف  گاهی افزایش سرعت باد

شهرستان

مشهد

صاف در ساعات بعدازظهر افزایش شدت باد

صاف تا کمی ابری گاهی افزایش موقتی ابرتوأم با وزش باد نسبتاً شدید( با احتمال گرد و غبار)

صاف تا کمی ابری گاهی افزایش موقتی ابر توأم با وزش باد

صاف تا کمی ابری گاهی افزایش سرعت باد

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

6

24

8

20

6

22

7

24

 

   گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته :  باخرز با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای 24 درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مقدس مشهد بترتیب 6 و 20 درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین شدت وزش باد از ایستگاه های هواشناسی تربت حیدریه و تایباد  بمیزان 40 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

                 

                پیش بین مسئول : زهرا آهنگرزاده                                                                                                               رئیس اداره پیش بینی : یحیی قاینی پور                                                                                                                          

پیش بینی هفتگی