پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

نفوذ سامانه ناپایداربه استان ازفردا
1-تشدیدبارشهای رگباری ورعدوبرق،وزش بادشدید،آب گرفتگی وسیلاب طی5شنبه وجمعه
2-نفوذسامانه سردبابرف وباران وکاهش شدیددماازجمعه تا1شنبه
3-احتمال اختلال درسیستم حمل ونقل   
 

27 بهمن 1395

پیرو اطلاعیه 34 با توجه به تقویت هسته سامانه بارشی درحال گسترش به استان ،احتمال آبگرفتگی معابروسیلابی شدن مسیلهاازفردا(2شنبه)تا3شنبه وجوددارد.   

 

24 بهمن 1395

گسترش سامانه ناپایدارجوی ازروز 2شنبه به استان
1-بارشهای رگباری توام بارعدوبرق وبارش تگرگ
2-وزش بادشدید
3-احتمال آبگرفتگی معابروسیلابی شدن مسیلها   

 

23 بهمن 1395

طبق بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی استان خراسان رضوی از فردا چهارشنبه (13/11/95) تحت تاثیر سامانه ناپایدار جوی فعال در ناحیه غرب کشور، قرار خواهد گرفت که فعالیت این سامانه در استان بتدریج باعث افزایش ابرناکی، وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط شدید، کاهش قابل ملاحظه دما و از عصر فردا موجب شروع بارش برف و باران همچنین رگبار و رعد و برق (در نواحی مستعد با احتمال بارش تگرگ ) در استان می‌گرد

12 بهمن 1395

نفوذسامانه ناپایدارجوی ازاواخروقت امشب به استان
1-احتمال آبگرفتگی دراستان بویژه درشمال وغرب
2-وزش بادنسبتاشدیدتاشدید
3-احتمال اختلال درسیستم حمل ونقل

7 بهمن 1395

پیرواطلاعیه31وقوع بارشهای رگباری توام بارعد و برق

ازبعدازظهرامروز 1 شنبه تا ظهر 2 شنبه

درنیمه جنوبی بویژه جنوب شرق وشرق استان

احتمال آبگرفتگی وسیلابی شدن مسیلهای این ناحیه ازاستان

3 بهمن 1395

اطلاعیه 31-95/10/29
نفوذ سامانه ناپایدار ازعصر فردا ازجنوب استان
1- بارش باران وبرف تااواسط هفته آتی درغالب نقاط استان
2- وزش بادشدیدوکاهش محسوس دما
3- احتمال اختلال درسیستم حمل ونقل استان

2 بهمن 1395

بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نشان دهنده نفوذ و گسترش سامانه ناپایدار جوی از نواحی جنوب و جنوب غربی کشور بر روی استان خراسان رضوی می‌باشد‌.

30 دی 1395

اطلاعیه 31-95/10/30
نفوذ سامانه ناپایدار ازعصرفردا از جنوب استان
1-بارش باران وبرف تااواسط هفته آتی درغالب نقاط استان
2-وزش باد شدید وکاهش محسوس دما
3-احتمال اختلال درسیستم حمل ونقل استان

30 دی 1395

بارش و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در استان از فردا
1-بارش رگباری با احتمال آبگرفتگی در نیمه جنوبی
2-بارش باران و برف در نیمه شمالی
3-کاهش 6 تا 8 درجه ای دما
4-اختلال در سیستم حمل و نقل

12 دی 1395